莺啼序·春晚感怀

作者: 宋代    吴文英


残寒正欺病酒,掩沉香绣户。燕来晚、飞入西城,似说春事迟暮。画船载、清明过却,晴烟冉冉吴宫树。念羁情、游荡随风,化为轻絮。


十载西湖,傍柳系马,趁娇尘软雾。溯红渐招入仙溪,锦儿偷寄幽素,倚银屏、春宽梦窄,断红湿、歌纨金缕。暝堤空,轻把斜阳,总还鸥鹭。


幽兰旋老,杜若还生,水乡尚寄旅。别后访、六桥无信,事往花委,瘗玉埋香,几番风雨。长波妒盼,遥山羞黛,渔灯分影春江宿。记当时、短楫桃根渡,青楼仿佛,临分败壁题诗,泪墨惨淡尘土。危亭望极,草色天涯,叹鬓侵半苎。暗点检、离痕欢唾,尚染鲛绡,亸凤迷归,破鸾慵舞。殷勤待写,书中长恨,蓝霞辽海沉过雁。漫相思、弹入哀筝柱。伤心千里江南,怨曲重招,断魂在否?


 cán hán zhèng qī bìng jiǔ ,yǎn chén xiāng xiù hù 。yàn lái wǎn 、fēi rù xī chéng ,sì shuō chūn shì chí mù 。huà chuán zǎi 、qīng míng guò què ,qíng yān rǎn rǎn wú gōng shù 。niàn jī qíng 、yóu dàng suí fēng ,huà wéi qīng xù 。 残寒正欺病酒,掩沉香绣户。燕来晚、飞入西城,似说春事迟暮。画船载、清明过却,晴烟冉冉吴宫树。念羁情、游荡随风,化为轻絮。
 shí zǎi xī hú ,bàng liǔ xì mǎ ,chèn jiāo chén ruǎn wù 。sù hóng jiàn zhāo rù xiān xī ,jǐn ér tōu jì yōu sù ,yǐ yín píng 、chūn kuān mèng zhǎi ,duàn hóng shī 、gē wán jīn lǚ 。míng dī kōng ,qīng bǎ xié yáng ,zǒng hái ōu lù 。 十载西湖,傍柳系马,趁娇尘软雾。溯红渐招入仙溪,锦儿偷寄幽素,倚银屏、春宽梦窄,断红湿、歌纨金缕。暝堤空,轻把斜阳,总还鸥鹭。
 yōu lán xuán lǎo ,dù ruò hái shēng ,shuǐ xiāng shàng jì lǚ 。bié hòu fǎng 、liù qiáo wú xìn ,shì wǎng huā wěi ,yì yù mái xiāng ,jǐ fān fēng yǔ 。zhǎng bō dù pàn ,yáo shān xiū dài ,yú dēng fèn yǐng chūn jiāng xiǔ 。jì dāng shí 、duǎn jí táo gēn dù ,qīng lóu fǎng fó ,lín fèn bài bì tí shī ,lèi mò cǎn dàn chén tǔ 。wēi tíng wàng jí ,cǎo sè tiān yá ,tàn bìn qīn bàn zhù 。àn diǎn jiǎn 、lí hén huān tuò ,shàng rǎn jiāo xiāo ,duǒ fèng mí guī ,pò luán yōng wǔ 。yīn qín dài xiě ,shū zhōng zhǎng hèn ,lán xiá liáo hǎi chén guò yàn 。màn xiàng sī 、dàn rù āi zhēng zhù 。shāng xīn qiān lǐ jiāng nán ,yuàn qǔ zhòng zhāo ,duàn hún zài fǒu ? 幽兰旋老,杜若还生,水乡尚寄旅。别后访、六桥无信,事往花委,瘗玉埋香,几番风雨。长波妒盼,遥山羞黛,渔灯分影春江宿。记当时、短楫桃根渡,青楼仿佛,临分败壁题诗,泪墨惨淡尘土。危亭望极,草色天涯,叹鬓侵半苎。暗点检、离痕欢唾,尚染鲛绡,亸凤迷归,破鸾慵舞。殷勤待写,书中长恨,蓝霞辽海沉过雁。漫相思、弹入哀筝柱。伤心千里江南,怨曲重招,断魂在否?

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

莺啼序·春晚感怀作者: 吴文英

简介 诗词 吴文英

吴文英(约1200~1260),字君特,号梦窗,晚年又号觉翁,四明(今浙江宁波)人。原出翁姓,后出嗣吴氏。与贾似道友善。有《梦窗词集》一部,存词三百四十余首,分四卷本与一卷本。其词作数量丰沃,风格雅致,多酬答、伤时与忆悼之作,号“词中李商隐”。而后世品评却甚有争论。

相关推荐

 • 吴文英
 • 宋词三百首
 • 春天
 • 悼亡
 • 怀旧